Program Directors & Contacts

D. Gaddy

Dr. Dana Gaddy | Program Director
Professor, VIBS
Vet. Res. Bldg., Rm 379 | 979.862.9134

C. Long

Dr. Charles Long | Associate Program Director
Professor, VTPP
Repro. Sciences Bldg. | 979.845.2331

T. Vemulapalli

Dr. Tracy Vemulapalli | Program Coordinator
Clinical Associate Professor, VTPB
VIDI 384 | 979.458.1774

M. Criscitiello

Dr. Mike Criscitiello | Professor & Associate Dean
Research & Graduate Studies
VENI 317 | 979.845.5092